۱۸ مهر ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

مسئولیت مطلق

مسئولیت کامل این است که درک کنید در هر موقعیتی از زندگی و کسب و کارتان  قرار دارید را خودتان ایجاد کرده اید. در نتیجه به راه درست دست خواهید یافت.   در هفته های اخیر در رابطه با رهبری بحث کردیم و من پیشنهاد کردم که رهبر آینده بطور متوازن هم مبارز باشد هم هدایت گر و هم عاقل اجازه دهید این مسائل را بررسی کنیم، بدون در نظر گرفتن این که در چه سمت و جایگاهی قرار داریم یا حتی کسانی را برای هدایت و رهبری داریم یا نه،  همه ما می خواهیم که یک رهبر باشیم. در […]
۴ مهر ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

رهبران آینده روحیه مبارز دارند – بخش اول

  رهبران در هر دو زمینه زندگی و تجارت داخل گود مبارزه هستند. آنها روزانه با شیاطین درونی و محدودیت های درونی خود مبارزه می کنند و سعی می کنند در دنیایی از “مکفی ها” و “رفع تکلیف ها” محکم و بی همتا باقی بمانند.   تجارت برای مبارزان و رزم آوران است. زندگی سخت است و تجارت می تواند سخت تر هم باشد. یک رهبر واقعی باید استحکام ذهنی و قدرت احساسات خود را روز به روز توسعه دهد و برای ورود به گود مبارزه در هر روز آماده باشد. اگر فکر می کنید کشمکش های شما با مقاومت […]
۲۸ شهریور ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

فقط کسانی که خود را وقف هدف می کنند ، می توانند

  فقط کسی که خودش را برای موضوعی با تمام قدرتش و روحش وقف می کند ، می تواند یک استاد واقعی باشد. به همین دلیل است که درجه استادی ، تمام یک انسان را می طلبد. ~ آلبرت انیشتین رستگاری (که اغلب درست فهمیده نمیشود) بدین صورت معنی می شود :  “بدست آوردن یا دوباره بدست آوردن چیزی با پرداخت هزینه” رهبران هر روز برای رستگاری و برای قدرت لازم به منظور پرداخت هزینه برای هدفی که آنها برای به انجام رساندنش درخواست کرده اند ، هر روز بدون اسنثنا  به درگاه خداوند دعا می کنند.   هر روز زندگی […]
۲۱ شهریور ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

رهبرانی برای آینده

رهبری واقعی اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. رهبری با تمایل به پرداخت هزینه شروع می شود. آیا شما یک رهبر هستید؟ تمایل دارید خودتان را رهبر در نظر بگیرید؟ رهبران در درجه نخست باید به طور موفقیت آمیز و مولد زندگی خود را هدایت کنند. برای هدایت دیگران یا برای هدایت یک کسب و کار، شما باید ابتدا و در درجه نخست بطور موفق و مولد زندکی خود را رهبری کنید.   رهبری سخت ترین کاری هست که وجود دارد. فقط توجه کنید به اشکها و لبخندهای هر رئیس جمهور که در طول دوره خود تجربه […]
کسب درآمد آنلاین در ایران

روش های کسب درآمد آنلاین در ایران

کسب درآمد آنلاین در ایران

روش های کسب درآمد آنلاین در ایران

کسب درآمد آنلاین در ایران

روش های کسب درآمد آنلاین در ایران

کسب درآمد آنلاین در ایران

روش های کسب درآمد آنلاین در ایران