مقالات

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
شغل شما باید مانند لباس برازنده شما باشد - حامد معز - مولتی من - چند برابر شوید - موفقیت و ثروت آفرینی

کار همان پاداش است

کار ، خودش پاداش است کار شما باید بارزه محبت آمیز شما در جهان باشد زندگی کار کردن است ، زندگی واقعی . رشد ، کارکردن است. تغییر ، کار کردن است. هرچیزی که انجام آن یا داشتن آن ارزش داشته باشد ، نیاز به کار کردن دارد. کار کردن بسیار زیاد. ایجاد کسب و کاری جدید ، کار کمی می برد ، که تا این مرحله بی معنی است. اگر تمایل به کار کردن ندارید ، و بعد در توهمات غرق می شوید ، در اصل برای عدم موفقیت و عدم دستیابی به خواسته های خود ، برنامه ریزی کرده اید. لذت […]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مقاومت - تغییر - زندگی - موفقیت - چند برابر شوید - مولتی من - جنگل بابمو - مکس پلنک پدر فیزیک کوانتوم - مولتی من - چند برابر شوید - موفقیت و ثروت آفرینی

مبارزه و غلبه بر مقاومت

افسوس ،‌ مبارزه می کنی و میمیری. فرار که می کنی زنده می مانی ،‌حداقل برای مدتی ،‌ و سال های زیادی بعد از این در بستر خواب میمیری ،‌ اما آیا می توانی سال های سال با این حال و احوال آزار ببینی ،‌ فقط برای یک شانس ،‌فقط یک شانس ،‌که بازگردی و به دشمنانت بگویی : “ممکن است جان مرا بگیرید اما هرگز آزادی ام را نخواهید گرفت. – از سخنان ویلیام والاس در فیلم شجاع دل زندگی یک مبارزه است. هرچند نخواهید به آن اعتراف کنید. هر چقدر هم موانع خارجی داشته باشید که به مانند […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
در مولتی من چند برابر شوید - مولتی من چیست - مدیریت - کنترل افکار - مولتی مگ - باشگاه انگیزش - سرمایه گذاری برای آینده نزدیک - زندگی به قلم ناپلئون هیل بزرگترین نویسنده و محقق موفقیت و کسب و کار

درباره زندگی به قلم ناپلئون هیل

درباره زندگی به قلم : ناپلئون هیل ای زندگی ، تو نمی توانی مرا مطیع خودت کنی ، چون نظم تو را خیلی جدی نگرفته ام. زمانی که سعی بر آزار من داری ، من لبخند میزنم ؛ و شخص خندان ، دردی احساس نمی کند. خوشی های تو را هر کجا که بیابم ، ارج می نهم و غم های تو را هر کجا بیابم ، نه مرا می ترسانند و نه از شجاعتم می کاهند. زیرا یک مرد خندان درون من است. شکست موقت ، مرا غمگین نمی کند. به سادگی با حروف شکست ترانه ای می سرایم […]