رهبر

۱۸ مهر ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

مسئولیت مطلق

مسئولیت کامل این است که درک کنید در هر موقعیتی از زندگی و کسب و کارتان  قرار دارید را خودتان ایجاد کرده اید. در نتیجه به راه درست دست خواهید یافت.   در هفته های اخیر در رابطه با رهبری بحث کردیم و من پیشنهاد کردم که رهبر آینده بطور متوازن هم مبارز باشد هم هدایت گر و هم عاقل اجازه دهید این مسائل را بررسی کنیم، بدون در نظر گرفتن این که در چه سمت و جایگاهی قرار داریم یا حتی کسانی را برای هدایت و رهبری داریم یا نه،  همه ما می خواهیم که یک رهبر باشیم. در […]
۲۸ شهریور ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

فقط کسانی که خود را وقف هدف می کنند ، می توانند

  فقط کسی که خودش را برای موضوعی با تمام قدرتش و روحش وقف می کند ، می تواند یک استاد واقعی باشد. به همین دلیل است که درجه استادی ، تمام یک انسان را می طلبد. ~ آلبرت انیشتین رستگاری (که اغلب درست فهمیده نمیشود) بدین صورت معنی می شود :  “بدست آوردن یا دوباره بدست آوردن چیزی با پرداخت هزینه” رهبران هر روز برای رستگاری و برای قدرت لازم به منظور پرداخت هزینه برای هدفی که آنها برای به انجام رساندنش درخواست کرده اند ، هر روز بدون اسنثنا  به درگاه خداوند دعا می کنند.   هر روز زندگی […]
۲۱ شهریور ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

رهبرانی برای آینده

رهبری واقعی اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. رهبری با تمایل به پرداخت هزینه شروع می شود. آیا شما یک رهبر هستید؟ تمایل دارید خودتان را رهبر در نظر بگیرید؟ رهبران در درجه نخست باید به طور موفقیت آمیز و مولد زندگی خود را هدایت کنند. برای هدایت دیگران یا برای هدایت یک کسب و کار، شما باید ابتدا و در درجه نخست بطور موفق و مولد زندکی خود را رهبری کنید.   رهبری سخت ترین کاری هست که وجود دارد. فقط توجه کنید به اشکها و لبخندهای هر رئیس جمهور که در طول دوره خود تجربه […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
become a legendary leader - داشتن فالورهای زیاد از شما یک رهبر واقعی نمی سازد ، حتی داشتن آرا زیاد در جامعه ، مخصوصا در دوران دیوانه واری که همه می توانند بدون به دست آوردن سکو ، روی آن بایستند - مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

رهبری افسانه ای شوید

تمام رهبران بزرگ جهان  ، ابتدا شاگردان و پیروان بزرگی بوده اند. اگر نتوانید پیرو باشید ، رهبر نخواهید شد.     در دنیای پاسخ های سریع ، ذهنیت های ریزموج و موفقیت های لحظه ای ، بسیاری از افراد در زمینه انتخابی خود چیزی را که برای رهبر واقعی شدن لازم است ، از دست می دهند. نخست باید بدانیم : رهبری یعنی چه؟ تام پیترز ، مشاور مدیریت می گوید : “رهبری در حد جهنم گیج کننده است.” آیا شخصی با چندین پیرو می تواند رهبر حساب شود؟ خیر. اگر اینطور بود باید هر شخصی که دارای فالور های […]