سوال

۳۱ مرداد ۱۳۹۶
پرسیدن سوالات درست - همه چیز با پرسیدن یک سوال آغاز می شود - مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

پرسیدن سوالات درست

در مطلب قبلی پنج مورد از تغییر دهنده های ساز و کار جهانی را که در ۱۰ سال بعدی با آنها روبرو خواهیم شد ، توضیح دادیم. شما نیاز دارید که سوالات درستی را بپرسید ، سوالاتی بهتر از سوالاتی که تا کنون پرسیده اید. اگر سوال غلط را بپرسید ، جواب بی ربطی به دست می آورید ، و در برخی موارد جواب مضر.   برای پرسیدن سوالات صحیح  ، به اطلاعات صحیح بر پایه فرضیه صحیح نیاز داریم. و باید بدانیم که خروجی واقعی که می خواهیم به دست بیاوریم ، چیست. زمانی که بدانید دقیقا به کجا […]