پاداش

۲۸ شهریور ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

فقط کسانی که خود را وقف هدف می کنند ، می توانند

  فقط کسی که خودش را برای موضوعی با تمام قدرتش و روحش وقف می کند ، می تواند یک استاد واقعی باشد. به همین دلیل است که درجه استادی ، تمام یک انسان را می طلبد. ~ آلبرت انیشتین رستگاری (که اغلب درست فهمیده نمیشود) بدین صورت معنی می شود :  “بدست آوردن یا دوباره بدست آوردن چیزی با پرداخت هزینه” رهبران هر روز برای رستگاری و برای قدرت لازم به منظور پرداخت هزینه برای هدفی که آنها برای به انجام رساندنش درخواست کرده اند ، هر روز بدون اسنثنا  به درگاه خداوند دعا می کنند.   هر روز زندگی […]
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
شغل شما باید مانند لباس برازنده شما باشد - حامد معز - مولتی من - چند برابر شوید - موفقیت و ثروت آفرینی

کار همان پاداش است

کار ، خودش پاداش است کار شما باید بارزه محبت آمیز شما در جهان باشد زندگی کار کردن است ، زندگی واقعی . رشد ، کارکردن است. تغییر ، کار کردن است. هرچیزی که انجام آن یا داشتن آن ارزش داشته باشد ، نیاز به کار کردن دارد. کار کردن بسیار زیاد. ایجاد کسب و کاری جدید ، کار کمی می برد ، که تا این مرحله بی معنی است. اگر تمایل به کار کردن ندارید ، و بعد در توهمات غرق می شوید ، در اصل برای عدم موفقیت و عدم دستیابی به خواسته های خود ، برنامه ریزی کرده اید. لذت […]