کسب و کار

۳۱ مرداد ۱۳۹۶
پرسیدن سوالات درست - همه چیز با پرسیدن یک سوال آغاز می شود - مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

پرسیدن سوالات درست

در مطلب قبلی پنج مورد از تغییر دهنده های ساز و کار جهانی را که در ۱۰ سال بعدی با آنها روبرو خواهیم شد ، توضیح دادیم. شما نیاز دارید که سوالات درستی را بپرسید ، سوالاتی بهتر از سوالاتی که تا کنون پرسیده اید. اگر سوال غلط را بپرسید ، جواب بی ربطی به دست می آورید ، و در برخی موارد جواب مضر.   برای پرسیدن سوالات صحیح  ، به اطلاعات صحیح بر پایه فرضیه صحیح نیاز داریم. و باید بدانیم که خروجی واقعی که می خواهیم به دست بیاوریم ، چیست. زمانی که بدانید دقیقا به کجا […]
۲۴ مرداد ۱۳۹۶
برای تغییر باید با تمام وجود بخواهید ، تصمیم بگیرید و عمل کنید ، اینکه گوشه ای بنشینید و آرزوی تغییر کنید چیزی را تغییر نخواهد داد - مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

بزرگترین تغییر دهنده های بازی جهانی

برای آماده شدن در مقابل اتفاقات و تغییراتی که در دنیای کنونی وابسته به تحولات عظیم است ، باید برخی تغییرات را به نحو عالی درک کرده و با آنها همراه شویم. این تغییرات شکست ها و تحولات زیادی در صنایع و حرفه های مختلف ایجاد خواهند کرد که بیشتر آنها حول این پنج حوزه خواهند بود که در زیر توضیح داده شده است. این پنج مورد بزرگترین گزینه های تغییر دهنده ساز و کار جهانی هستند که در این دهه به شدت تجربه خواهید کرد.   در زیر توضیحاتی داده شده است تا بتوانید برای حقایق جدید خود را […]